REMIKO SERCAPOKOJ

Temat: Podaj przykłady patologii władzy w polsce i na świecie
...jako najczęściej występująca patologia władzy: a) centralizacja i koncentracja uprawnień - jest to wyższy stopień centralizacji uprawnień na najwyższym szczeblu władzy b) centralizacja biurokratyczna - skupienie władzy na szczeblu centralnym c) centralizacja technokratyczna - jest związana z tzw. rządami specjalistów, których fachowa wiedza ma bardzo duży wpływ na decyzje polityczne organów władzy d) centralizacja militarystyczna - występuje w wypadku grupy np. dowódców wojskowych, którzy przedkładają rzeczywiste potrzeby na rozwój przywilejów wyższych oficerów e) centralizacja plutokratyczna - wąska grupa najbogatszych, która skupia w swoim ręku pełnie władz f) oligarchizacja grup rządzących- są to nie wielkie grupy rządzących, któe stojąc ponad prawem g) korupcja - jest to przyjmowanie korzyści...
Źródło: topranking.pl/930/podaj,przyklady,patologii,wladzy,w,polsce,i,na.phpTemat: wos-patologie wladzy +++
...w rękach władzy i ograniczenie kompetencji władzy lokalnej (administracja terenowa) --->koncentracja upawnień- jest to wyższy stopien centralizacji uprawnien na najwyzszym szczeblu władzy *centralizacja biurokratyczna- skupienie władzy na szczeblu centralnym *centralizacja technokratyczna- jest związana z tzw. rządami specjalistów, któych fachowa wiedza ma bardzo duży wpływ na decyzje polit. organów władzy * centralizacja militarystyczna- wyst. w wypadku grupy np. dowódców wojskowych którzy przedkładają rzeczywiste potrzeby na rozwój przywilejów wyzszych oficerów. *centralizacja plutokratyczna- wąska grupa najbogatszych która skupia w swoim reku pełnie władz - oligarchizacja grup rządzących- sa to nie wielkie grupy rządzących stojacych ponad prawem. - biurokratyzacja- jest to bezduszne przestrzeganie przepisów i ich...
Źródło: topranking.pl/910/wos,patologie,wladzy.php